22
Aug

งาน Intelligent Warehouse 22-25 ส.ค. 2560

กว่า 3 ทศวรรษ มาแล้วที่บริษัท สุคนธา จำกัด ได้ผลิต และ ติดตั้งหลังคาโค้ง ไร้โครงสร้างรายแรกของประเทศไทย ได้เป็นผู้บุกเบิกนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางสถาปัตยกรรมมาใช้ในการก่อสร้างจนได้รับการยอมรับ และ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง ในฐานะผู้ผลิต และติดตั้งหลังคาเปี่ยมประสิทธิภาพ กว่า 200,000 ตารางเมตร ทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดนวัตกรรมการก่อสร้างปี พ.ศ. 2549 จากนิตยสาร Builder News

ด้วยคุณประโยชน์มหาศาลที่คุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาว หลังคาโค้ง ไร้โครงสร้าง ของบริษัท สุคนธา จำกัด ได้คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากในและต่างประเทศ ผนวกกับการให้บริการจากทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการการผลิตจากเครื่องจักรทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ทั้งยังมีศักยภาพในการเคลื่อนย้าย เพื่อการผลิต และ ติดตั้งหลังคาได้อย่างรวดเร็ว และไม่จำกัดความยาวของพื้นที่ก่อสร้าง

พบกับ บริษัทสุคนธา ในงาน Intelligent Warehouse ได้ที่ Impact เมืองทองธานี 22-25 สิงหาคม 2560